Архіви категорії: Загальні

Корупція – проблема №1 для держави, ріст цін – проблема №1 для кожного українця. Це дані опитування Gfk Ukraіne.

27654737_717226561810256_3326706367840981744_n

Навіть військові дії на Сході відійшли на другий план( А влада й далі продовжує розповідати про успіхи в економіці, про Читати Далі →

ТИМОШЕНКО-ІРИНІ ЛУЦЕНКО: Коли ти стала депутатом «Батьківщини» то теж вважала, що газовий контракт 2009 року розпочав війну в Україні?

tymoshenko

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко переконана, що мафія, яка зараз знаходиться при владі, сидітиме у в’язниці за пограбування українського народу, якому Читати Далі →

Івано-Франківська партійна організація вітає Юлію Тимошенко з днем народження

Ëèäåð ïàðòèè "Áàòüêèâùèíà" Þëèÿ Òèìîøåíêî âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ Ìåìîðàíäóìà î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áèçíåñ-àññîöèàöèÿìè, â Êèåâå, 1 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Ïðîêîïåíêî Àëåêñàíäð / POOL / ÓÍÈÀÍ

Сьогодні свій день народження святкує лідер ВО “Батьківщина” Юлія Володимирівна Тимошенко, Івано-Франківська міська партійна організація щиро вітає Юлію Володимирівну!

«Батьківщина» перемогла: ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів у ОТГ

cvk

«Батьківщина» здобула перемогу на місцевих виборах у 201 об’єднаній територіальній громаді, які відбулись 29 жовтня. Про це свідчать дані Центральної Читати Далі →

Вітаємо з днем української писемності та мови

23244406_10203955383081779_7408415428416180819_n